builderall
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Adatvédelmi nyilatkozatok
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” a „Szolgáltató” / "Fenntartó" – által az 1.-es számú Mellékletben foglalt domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint az 1.-es számú Mellékletben foglalt honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.
 
A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. április 1-től visszavonásig.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.
 
2. A szolgáltatást nyújtó a honlap üzemeltetője
 
A szolgáltató neve: Berec Zsanett
E-mail cím: zsanett@webfirma.sk
 
3. A szolgáltatás leírása
 
3.1) A Szolgáltató által nyújtott Mini-Kurzusokon, Online Kurzusokon, Tanfolyamokon, Programokon illetve egyéb oktatóanyagokon és tanfolyamokon keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható marketing és cégvezetési ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). Ezek a termékek a 2.-es számú Mellékletben vannak részletezve.
3.2) A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a vállalkozás indítás, önfejlesztés és online marketing legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva jelentős bevételnövekedést érhetnek el.
 
4. Szerzői jogok
 
4.1) A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Barla Dávid-Tamás.
 
4.2) A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos a Szolgáltató. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.
Másolás, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, köteles a termék mindenkori teljes árának 100 (száz)-szorosát azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. Ez kiváltképp érvényes a hozzáférési link megosztására illetve a Tag belépési adatainak megosztására.
 
4.3) A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.
 
4.4) A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.
 
4.5) A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.
 
4.6) A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
 
5. Az oldal látogatása, a Művek olvasása
 
5.1) A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Szolgáltató ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.
5.2) A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
 
6. Változtatás joga és felelősség kizárása
 
Barla Dávid és Berec Zsanett nem ígér semmilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy képes leszel-e pénzt termelni, vagy bármilyen eredményt elérni az itt ismertetett ötletek, információk, eszközök vagy stratégiák segítségével.
 
A weboldalon semmi sem ígéret vagy garancia a jövőben megkereshető pénzösszegekre, továbbá nem nyújtunk semmilyen jogi, egészségügyi, adózási vagy egyéb szakmai tanácsot. 
Minden pénzügyi eredmény, ami bemutatásra kerül, csupán illusztrációs célokat szolgál, és nem tekinthető átlagos eredménynek, elvárt eredménynek vagy a jövőben biztosan elérhető eredménynek. Egyedül Te vagy a felelős a döntéseidért, a cselekedeteidért és az eredményeidért az életben, és azzal, hogy regisztrálsz az oldalunkon, beleegyezel abba, hogy soha semmilyen körülmények között nem fogsz minket felelősnek tekinteni a saját döntéseidért, cselekedeteidért és eredményeidért.
 
6.1) A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.
6.2) A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.
 
7. Adatgyűjtés
 
7.1) Fenntartó tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. A fenntartó ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.
 
8. Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)
 
8.1) Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.
 
8.2) A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.
 
8.3) A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 
8.4) Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.
 
8.5) Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).
 
8.6) A Regisztrációt követő bármilyen azonnali vagy jövőbeli üzletkötés tekintetében (mint a távollévő felek között létrejött szerződés esetén) a 11.-es pontban rögzített szerződési feltételek érvényesek.
 
9. Adatvédelem
 
9.1) A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.
 
9.2) Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
 
9.3) Ez alól kivételt képez a Stripe-on / Netopia Mobilpay-en keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a Stripe biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható.
 
9.4) Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az zsanett@webfirma.sk elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Fenntartó.
 
10. Linkek
 
10.1) A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Fenntartó nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.
10.2) Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Fenntartó kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.
 
11. Vásárlás, megrendelés
 
A Termékek mindenkori listája, elállási feltételei és egyéb releváns részletei a 2.-es számú Mellékletben találhatóak.
 
11.1) A jelen szerződés feltételei érvényesek az első ún. Regisztrációtól (8.-as pont) kezdve bármilyen jövőben történő üzletre a szerződő felek között, kimondottan akkor, ha ezt a Megrendelő egy online bankkártyás rendszeren keresztül fizet (pl. Stripe, Netopia Mobilpay).
 
11.2) A megrendelés folyamán a Szolgáltató a rendelést követően elküldi emailben a termék elérhetőségét / regisztrációs linkjét.
 
11.3) A különböző termékek díja mindig az oldalon van feltüntetve és a részletfizetési lehetőséggekkel együtt.
 
11.4) Ismétlődő fizetés esetén egyszeri hozzájárulás szükséges: a Megrendelő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
 
11.5) A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében a Megrendelő hozzájárul, hogy az előre meghatározott feltételekkel teljesítse a megrendelés értékét.
 
A vásárló a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek eleget tétele után szerez teljeskörű hozzáférést a megrendelt termékhez/szolgáltatáshoz. Amennyiben a Megrendelő részletfizetéssel rendeli meg bármelyik terméket, az elállás jogát azonnal elveszti amíg a feltételek ráeső részét nem teljesíti.
 
11.6) A honlapon és / vagy híváson kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
 
11.7) Fenntartó fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 
12. Termék megrendelési feltételek
 
12.1) Végfelhasználói szerződés
 
A megrendelés után a számlát a befizetett összegről 2-10 munkanapon belül, postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldjük.
Az 1.-es számú Mellékletben foglalt honlap-rendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.
 
13. Az elállás joga / Pénzvisszafizetes
Az "Automata Bevetel" előfizetéses minikurzus esetén 14 napos pénzvisszafizetést vállalunk bármilyen ok miatt.
A 14 nap leteltével és / vagy a következő összeg levonásával pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, de a következő fizetést mindig lemondhatja, legalább 48 órával a fizetési határidő előtt. Ezt emailben kell jelezni a support@automatizaltvallalkozas.hu -ra.
Az "Affiliate Szabadsag" mentorprogram esetében, a programhoz való hozzáférés után NEM jár pénzvisszafizetési lehetőség, a program egyéni mivolta miatt és digitális termékeink hozzáférése után.
Az Általános Létezési Feltételek elfogadása által a Megrendelő beleegyezik abban, hogy teljesen elveszti jogát a 14 napos pénzvisszafizetésre. 
 
13.1) A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével (fizikai termékek estén). Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét. Digitális termékek esetén (felvett videók) az ügyfél hozzáférése után NEM jár pénzvisszafizetési lehetőség.
 
13.2) Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult. 
 
13.3) A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés). 
 
13.4) Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása. 
 
13.5) Interneten keresztül vásárolható termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A termékek pontos elállási, visszatérítési feltételei és időtartama a 2. Számú Mellékletben olvasható.
 
13.6) Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (support@automatizaltvallalkozas.hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.
 
14. Garanciák és akciók
 
14.1) Fenntartó fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.
 
14.2) A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.
 
14.3) A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.
 
14.4) A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.
 
14.5) A termékekre – egyes esetektől eltekintve (ld 13 pont) – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.
 
14.6) Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.
 
14.7) Fenntartó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.
Az ajándékok nem válthatók pénzre.
 
Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.
 
Fenntartó
 
1.-es számú Melléklet
A Fenntartó által használt domainek:
 
https://www.webfirma.sk

 
2.-es számú Melléklet
A https://www.webfirma.sk által kezelt, értékesített és / vagy tulajdonolt termékek listája és rendelési feltételei:
 
Barla David márka alatt:
 
1. “Affiliate Szabadság Mentorprogram" estetében a pénzvisszatérítésre nincs lehetőség a program egyéni mivolta miatt!
Vásárlás után az ügyfelek hozzáférést kapnak a digitális termékekhez (felvett videók, weboldalak stb) amelyek letölthetőek, hasznalhatóak, így nem tudunk pénzvisszafizetést vállalni. 
Vásárlas előtt minden ügyfél elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amelyben informálva van, hogy vásárlás után beleegyezik hogy automatikusan elveszíti a jogát a pénzvisszafizetésre az Affiliate Szabadság mentorprogramra nézve.